Informace k pracovním inzerátům

02.11.2023
Značka Simply Fresh upozorňuje, že za nabídkami na zprostředkování práce za úplatu, které se objevují v různých skupinách na sociálních sítích, nestojí ani ona, ani nikdo z jejích spolupracujících pracovních agentur. Pravděpodobně se jedná o podvod a již podnikáme příslušné právní kroky. Pokud takové nabídky uvidíte nebo jimi budete přímo osloveni, doporučujeme na ně nereagovat.

Бренд Simply Fresh зазначає, що ні він, ні будь-яке з його партнерських агентств з працевлаштування не стоять за пропозиціями працевлаштування за оплату, які з’являються в різних групах у соціальних мережах. Ймовірно, це шахрайство, і ми вже вживаємо відповідних судових заходів. Якщо ви бачите такі пропозиції або до вас звертаються безпосередньо, радимо не відповідати на них.